• Kho máy photocopy giá rẻ tphcm
 • Cho thuê máy photocopy
 • Công ty máy photocopy
SC CODE PHOTO RICOH MP 4000/5000

liên hệ

View: 110

Giới thiệu: tài liệu máy photocopy ricoh
Từ khoá: tài liệu sc code ricoh,tài liệu sc code mp4000/5000
Chia sẻ:

Service code Aficio

101

Lỗi đèn chụp

 

 1. Mẫu trắng tiêu chuẩn không được dò thấy chính xác khi thưc hiện Shading
 • Đèn chụp hư
 • Board cấp nguồn cho đèn chụp hư
 • Các kết nối đèn chụp không chính xác
 • Gương phần Scan bị dơ hoặc nằm ngoài vị trí
 • SBU board hư hoặc kết nối khôngtốt
 • Len block không đúng vị trí
 • Mẫu trắng không đúng vị trí hoặc quá dơ

120

Lối vị trí scan -1

 

 1. Scan Home Position Sensor không đo được điều kiện On khi khởi động máy

hoặc sao chụp

 • Scan Home Position Sensor hư
 • Scan Home Position Sensor không

được kết nối tốt

 • Scan Motor hư
 • Scan Moter không được kết nối tốt
 • I/O board hư

121

Lỗi Vị Trí Scan -2

 

 1. Scan Home Position Sensor không dò được điều kiện off khi khởi động máy hoặc sao chụp
 • Scan Home Position Sensor hư
 • Scan Home Position Sensor không

được kết nối tốt

 • Scan Motor hư
 • Scan Moter không được kết nối tốt
 • I/O board hư

302-1

Lỗi Charge Output -1

 

 1. Điện áp nối tiếp từ Charge Corona Unit quá cao
 • Board cao áp hư
 • Kết nối Charge Corona Unit xấu
 • I/O Board hư

302-2

Lỗi Charge Output -2

 

 1. Tín hiệu Trigger
 • Board cao áp hư
 • Kết nối Charge Corona Unit xấu

 

 

PWM cho Charge Corona Unit quá cao

 

302-3

Lỗi Charge Output -3

 

 1. Tín hiệu Trigger

PWM Charge Gird quá cao

 • Board cao áp hư
 • Kết nối Charge Corona Unit xấu

302-4

Lỗi Charge Output -4

 

 1. Điện áp nối tiếp từ Charge Gird quá cao
 • Board cao áp hư
 • Kết nối Charge Corona Unit xấu

303-1

Lỗi chùi dây Charge -1

 • Charge Corona Wire Cleaner Moter

 • Board cao áp hư
 • IOB hư

 

 1. Đầu chùi dây Charge không trở về vị trí

Home

303-2

Lỗi chùi dây Charge -1

 • Charge Corona Wire Cleaner Moter không kết nối

 

 1. Charge Corona Wire Cleaner Moter không kết nối

320

Lỗi Motor Polygonal

 • Moter Polygonal hoặc Board hư
 • Kết nối giữa Moter Pylogonal và SBICU không tốt
 • Tín hiệu hồi tiếp từ Board điều khiển polygonal Moter không chính xác hoặc bị khóa

 

 1. Moter Polygonal không đạt được vân tốc hoạt động trong 20s sau khi tin hiệu cho Polygonal Moter “ON”

 

 1. Tin hiệu hồi tiếp vẫn hoạt động trong 20s sau khi tin hiệu điều

 

 

 

khiển cho Polygonal Moter “OFF”

 

350-2

Lỗi ID Sensor -2

 • ID Sensor hư
 • Chân cắm của ID Sensor hư
 • ID sensor và IOB kết nối xấu
 • ID Sensor hư
 • Vùng lấy mẫu trên bề mặt Drum lối
 • Charge hoặc Development Bias Board hư
 • IOB hư

 

 1. Một trong những giá trị diện áp ra cuả ID Sensor được dò thấy hai lần liên tục khi thực hiện kiểm tra mẫu ID Sensor
  • Vsg < 2.5V
  • Vsg = 0.0V
 2. Khi ID Sensor kiểm tra điện áp ra của ID Sensor là 5.0V khi tín hiệu PvWM vào ID Sensor là 0

350-3

Lỗi ID Sensor -3

 • ID Sensor hư
 • Chân cắm của ID Sensor hư
 • ID sensor và IOB kết nối xấu
 • ID Sensor hư
 • Vùng lấy mẫu trên bề mặt Drum lối
 • Charge hoặc Development Bias Board hư
 • IOB hư

 

 1. Điện áp ra cao nhất của ID Sensor không đạt được 2.5v hai lần liên tục trong 2s

350-4

Lỗi ID Sensor -4

 • ID Sensor hư
 • Chân cắm của ID Sensor hư
 • ID sensor và IOB kết nối xấu
 • ID Sensor hư
 • Vùng lấy mẫu trên bề mặt Drum lối
 • Charge hoặc Development Bias Board hư
 • IOB hư

 

 1. Một trong những giá trị điện áp ra của ÍD Sensor được dò tại trạng thái ban đầu của ID (ID setting ),
 • Vsg < 4.0V khi PWM

=255

 • Vsg >= 4.0V khi PWM

= 000

 

 

350-5

Lỗi ID Sensor -5

 

 1. Vsg không đạt được giá trị ngưỡng (4.0V+/- 0.2V khi thực hiển khiểm tra Vsg

Setting ID SP # 3-001)

 • ID Sensor hư
 • Chân cắm của ID Sensor hư
 • ID sensor và IOB kết nối xấu
 • ID Sensor hư
 • Vùng lấy mẫu trên bề mặt Drum lối
 • Charge hoặc Development Bias Board hư
 • IOB hư

360

Lối Hard Disk Driver -1

 

 1. Máy không dò thấy tin

hiệu kết nối từ HDD

 • Kết nối Xấu giữa HDD và HDD Controller board
 • Nguồn cho HDD bị ngắt + SBICU hư

361

Lối Hard Disk Driver -2

 

 1. Dữ liệu lưu trong HDD không thể xuất ra chính xác
 • Scan code hiển thị khi thực hiện SP # 4-911-1 sử dụng SP# 4-911-2 để sửa chữa

·        HDD hư

362

Lỗi IMAC (Image

Compression ic)

 1. Lỗi xẩy ra khi thực hiển sử lý ảnh trong IMAC, khi điều khiển nén và truyền tải dữ liệu hình ảnh
 • SBICU hư
 • HDD Controller Board hư

365

Lỗi Địa Chỉ Lưu Hình Ảnh

 

 1. BICU nhận tín hiệu yêu cầu dữ liệu hình ảnh cho dữ kiệu không lưu trong bộ nhớ
 • SBICU hư

370-1

Lỗi Potential Sensor -1

 

 1. Khi xác định Drum Potential, Sensor khi thực hiện Process

Control Potential

 • Potential Sensor hư + IOB hư
 • IOB và Potential Sensor kết nối xấu
 • Drum Unit và IOB kết nối xấu
 • Develoment Bias board hư

 

 

 

Sensor nằm ngoài giá trị chỉ định

 

391

Lối điện áp của

Development Roller

 

 1. Tín hiệu Devolopment

Bias rỉ điện được dò thấy

 • Board cao áp hư
 • Development Bias Terminal kết nối

xấu

401-1

Lỗi rỉ điên Transfer Bias Ruller

 

 1. Tín hiệu rỉ điện Tranfer Bias được dò thấy
 • Board cao áp hư
 • Dây cáp kết nối không kết nối

hoặc hư

 • Tranfer Bias Ruller không cắm

401-2

Tranfer Bias hở

 

 1. Không có tín hiệu hồi tiếp từ Tranfer Bias Ruller
 • Board cao áp hư
 • Dây cáp kết nối không kết nối

hoặc hư

 • Tranfer Bias Ruller không cắm
 • Tiếp xúc của PUC xấu (Ground

Drum)

430

Lỗi đèn Quenching

 

 1. Sau khi hoàn tất Process Control, điện tích trên bề mặt Drum dò bằng Potential Sensor nằm ngoài dới hạn bình thường
 • Đèn Quenching hư hoặc kết nối

vào Board Charge xấu

440

Main Motor bị khóa

 

 1. Tín hiệu đồng bộ hồi tiếp từ Main Motor lâu hơn 2s sau khi Main Motor quay
 • Cơ khí Main Motor bị quá tải
 • Main Motor hoặc Board hư
 • Main Motor kết nối xấu

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image